Thursday, 31 January 2019 10:05

Mediació Escolar

La mediació és una eina per a la resolució de conflictes que fomenta la convivència i l’enteniment entre persones. Actualment, els centres escolars en fan ús i organitzen grups que s’encarreguen de resoldre conflictes al pati o a l’aula. Amb aquest fullet explicatiu, que hem dissenyat per al CEIP Pascual Nácher de Vila-real amb el lema “Som una pinya”, es pretén informar a les famílies sobre la tasca que porten a terme alumnat i professorat en aquesta línia. 

Thursday, 04 February 2016 18:13

EVERYONE MAKE SCHOOL

Brochure for information about the School Council elections 2015 for Confedaración Gonzalo Anaya de AMPAS.

Monday, 22 September 2014 19:39

meeting of giants