Thursday, 31 January 2019 10:05

Mediació Escolar

La mediació és una eina per a la resolució de conflictes que fomenta la convivència i l’enteniment entre persones. Actualment, els centres escolars en fan ús i organitzen grups que s’encarreguen de resoldre conflictes al pati o a l’aula. Amb aquest fullet explicatiu, que hem dissenyat per al CEIP Pascual Nácher de Vila-real amb el lema “Som una pinya”, es pretén informar a les famílies sobre la tasca que porten a terme alumnat i professorat en aquesta línia. 

Wednesday, 14 February 2018 20:26

Pintura Mural CEIP Soler i Godes

Intervenció mural col·laborativa amb les famílies, el professorat i l'alumnat del CEIP Soler i Godes de (Castelló) per a la campanya 'Somiem el pati' de l'AMPA del centre

Friday, 29 January 2016 13:02

EVERYONE MAKE SCHOOL

School council campaign poster. Work on commission for the Confederación Gonzalo Anaya

Tuesday, 21 April 2015 13:30

Tria escola pública

Illustration for "Tria Escola Pública" campaign organized by Confederació Gonzalo Anaya

Thursday, 25 September 2014 13:39

Parenting school

Illustration for parenting school organized by Confederation Gonzalo Anaya

Tuesday, 29 July 2014 20:29

School is for everyone

Poster used in a campaign to promote participation in school board elections