Política de privacitat

1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

D'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que s'obtinguen com a conseqüència del vostre enviament de dades personals seran incorporades a un fitxer titularitat de Laulauenlaseuatinta amb domicili en el Carrer Polo Bernabé núm. 8 de Vila-real 12540 (Castelló), que té implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

2. Finalitats a les quals es destinen les dades de caràcter personal

Laulauenlaseuatinta informa a les usuàries i usuaris que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats:

Atendre i contestar les comunicacions o sol·licituds rebudes ja siga a través del correu electrònic o del formulari de la pàgina web.

Manteniment d’històrics de relacions comercials.

Realitzar accions de publicitat i prospecció comercial.

Així mateix, Laulauenlaseuatinta registrarà i conservarà l'adreça IP des de la qual l’usuari atorga les seues dades personals i de posteriors connexions, així com els moments temporals d’inscripció i de connexions posteriors, a l’efecte de prova del consentiment anteriorment referit, així com de verificació del comportament dels usuaris i el seu ús del servei Laulauenlaseuatinta.

Una adreça IP és un nombre que s’assigna al vostre ordinador quan usa Internet. La vostra adreça IP també és utilitzada per ajudar a identificar usuaris dins d’una sessió particular i per recollir informació demogràfica general.

3. Consentiment informat del tractament de dades

Laulauenlaseuatinta informa a les usuàries i usuaris de la seua pàgina web que en aquesta política de privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que Laulauenlaseuatinta duu a terme com a responsable de la web.

Així, quan els usuaris no mantinguen relacions comercials amb Laulauenlaseuatinta, han de tenir en compte, i ser-ne informats, que l'enviament d'un correu electrònic o de dades personals a través del formulari de contacte en Laulauenlaseuatinta o la comunicació a Laulauenlaseuatinta de qualssevol altres dades personals comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seues dades personals per Laulauenlaseuatinta amb les finalitats establides en l'apartat 2 d'aquesta política de privacitat, així com atendre la seua comunicació o enviar documentació. En cas contrari, si els usuaris no hi estan d'acord, han d’abstenir-se d'enviar correus electrònics o de comunicar les seues dades personals a Laulauenlaseuatinta.

Als mateixos efectes, Laulauenlaseuatinta igualment informa que, si els usuaris envien un correu electrònic o comuniquen a Laulauenlaseuatinta les seues dades personals a raó del càrrec que ocupen en una empresa –ja siga qualsevol com a persona de contacte en la mateixa-, s'entendrà que aquesta comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure inequívoc específic informat i exprés per al tractament de les seues dades personals per Laulauenlaseuatinta amb les finalitats establertes en l'apartat 2 d'aquesta política de privacitat, així com per atendre la seua comunicació o enviar documentació. En cas contrari, si els usuaris no hi estan d'acord, s’han d’abstenir d'enviar correus electrònics o comunicar les seues dades personals a Laulauenlaseuatinta.

4.Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de Laulauenlaseuatinta. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's a la web, registrar-s’hi o rebre informació dels productes i serveis de Laulauenlaseuatinta.

5. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals

Laulauenlaseuatinta informa a les usuàries i usuaris que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el Reglament de la LOPD, el Reial decret 1720/2007, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als  quals està exposat, ja provinguen de l'acció humana o del mitjà físic o natural, i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reunisquen les condicions que es determinen en l’esmentat Reglament pel que fa a la seua integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes.

Igualment, Laulauenlaseuatinta garanteix als usuaris el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

6. Exercici dels drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades

Així mateix, amb aquest document, declara estar informat que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació en qualsevol moment, adjuntant fotocòpia del DNI, segons la Llei 15/1999 LOPD de manera gratuïta en aquesta adreça: C/Polo Bernabé núm. 8, de Vila-real, 12540, o la següent adreça de correu electrònic:: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte “LOPD València”.

7. Dades especialment sensibles

En la formalització dels camps de text lliure no es permet la introducció d’informació personal relativa a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, salut, vida sexual o aspectes racials en cap circumstància. En el cas d'introduir alguna informació relativa als aspectes esmentats en la sol·licitud del formulari de contacte o correu electrònic, aquesta serà immediatament esborrada dels nostres sistemes d’informació sense que puguem atendre la consulta realitzada, ja que aquestes dades no són necessàries ni pertinents per a la finalitat de la consulta.

Les dades sol·licitades per Laulauenlaseuatinta indicades amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per poder posar-se en contacte amb els usuaris. En cap cas el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà un minvament en la qualitat del servei.

8. Qualitat de les dades

Laulauenlaseuatinta adverteix a les usuàries i usuaris que, excepte que existisca una representació legalment constituïda, els usuaris no poden utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa en tot moment hauran de tenir en compte que, si utilitzen el correu electrònic o el formulari de contacte,  només poden incloure dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguen adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaderes. A aquest efecte, els usuaris seran els únics responsables enfront de qualsevol dany, directe o indirecte, que causen a tercers o a Laulauenlaseuatinta per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seues pròpies dades personals quan siguen falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment, els usuaris que utilitzen les dades personals d'una tercera persona respondran davant aquesta de l'obligació d'informació establida en l'article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagen sigut recaptades pel mateix interessat i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

Les dades obtingudes són les adequades per a la finalitat per la qual es recullen, són estrictament confidencials i, per tant, no es comunicaran a terceres entitats.

9. Dades de menors d'edat

L'ús del servei LAULAUENLASEUATINTA no està permès als menors d'edat, per la qual cosa si sou menor de 18 anys abstingueu-vos de facilitar les vostres dades personals.

10. Actualització de dades

Les usuàries i usuaris són l'única font d'informació de les seues dades personals, per la qual cosa Laulauenlaseuatinta prega que, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades i al dia en tot moment d'acord amb els principis de la LOPD, es comuniquen a l'adreça indicada per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o qualsevol variació, així com el cessament de la seua activitat en l'entitat a la qual representa si escau, per procedir a la cancel·lació i/o tractament històric de les dades.

11. Consentiment per a enviaments publicitaris

En aplicació de la LSSI, Laulauenlaseuatinta no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent que prèviament no haja estat sol·licitat o expressament autoritzat pels destinataris amb l'acceptació de la present política de privacitat o a través d'altres mètodes d'autorització utilitzats per Laulauenlaseuatinta.

En el cas d’usuaris amb els quals existisca una relació contractual prèvia, Laulauenlaseuatinta sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Laulauenlaseuatinta que siguen similars als quals inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, els usuaris poden sol·licitar que no se'ls faça arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client, després d'acreditar la seua identitat.

Les vostres dades personals es mantindran en els nostres sistemes d'informació de manera indefinida per dur a terme campanyes de comercialització dels productes i serveis de l'empresa, sempre que no empreu el seu dret de revocació a aquests enviaments publicitaris.

12. Modificació de la present política de privacitat

Laulauenlaseuatinta es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament els usuaris dels canvis que s’hi produïsquen.

La utilització ininterrompuda de Laulauenlaseuatinta per part de les usuàries i usuaris constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i canvis que s'hi hagueren introduït.

Per les mateixes raons, anteriorment esmentades, Laulauenlaseuatinta es reserva el dret de modificar o interrompre el servei. Laulauenlaseuatinta no serà responsable davant els usuaris ni davant tercers per haver exercit el seu dret a modificar o interrompre el servei Laulauenlaseuatinta.