Avís Legal

1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

D’acord amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posem en el seu coneixement les dades socials de l’entitat:

  • Raó social: LAULAUENLASEUATINTA
  • Residència: Espanya
  • E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
  • Domicili: Carrer Polo Bernabé, núm. 8, de Vila-real 12540 (Castelló)
  • NIF/CIF: 53378765C
  • Objecte: Il·lustració

2. Informació general

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei de la pàgina web http://www.laulauenlaseuatinta.com, les titulars de la qual són Laura Pitarch Castellote i Laura Broch Pesudo. Aquesta web està disponible de manera gratuïta per a les usuàries i usuaris d’Internet i per visualitzar-la no cal prèvia subscripció ni registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes sí que requereix el registre dels usuaris en la web. La utilització de la nostra Web us atribueix la condició d’usuari i suposa que accepteu plenament i sense reserves totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per Laulauenlaseuatinta en el moment mateix en què accediu a nostra web, de la mateixa manera que accepteu la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. Els usuaris han de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposen utilitzar la nostra web. Així mateix, la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, els reglaments d’ús i les instruccions posats en coneixement dels usuaris per Laulauenlaseuatinta previst en aquestes Condicions Generals quan no s’hi oposen. Els usuaris registrats podran en tot moment donar-se de baixa de manera automàtica com a usuaris de la web, sense que aquesta decisió puga tenir caràcter retroactiu, a través del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Laulauenlaseuatinta es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la seua web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que resulten d’aplicació.

3. Condicions Generals

Amb caràcter general, les usuàries i usuaris estan obligats a complir les presents condicions i termes d’ús, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeixen, abstenint-se d’utilitzar el lloc http://www.laulauenlaseuatinta.com de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el seu normal funcionament, els béns o drets de Laulauenlaseuatinta, de la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique restricció alguna a l’obligació assumida pels usuaris amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, els usuaris estan obligats, en la utilització d’http://www.laulauenlaseuatinta.com, a:

No introduir ni emmagatzemar en el lloc web, ni a difondre-la des d’aquest, qualsevol informació o material que siga difamatori, injuriós, obscè, amenaçador o xenòfob, que incite a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió, o que de qualsevol manera atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general contra la normativa vigent.

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Laulauenlaseuatinta, de qualsevol usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra manera puga causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el normal funcionament.

Els usuaris han de custodiar adequadament el "Nom d’usuari" i la "Contrasenya" que els siguen facilitats per Laulauenlaseuatinta, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferits en el lloc web, i han de comprometre’s a no cedir-ne l’ús ni permetre-hi l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut d’aquests. Es recomana que utilitzeu contrasenyes robustes i complexes perquè no siguen fàcilment intel·ligibles. Així mateix, es recomana que utilitzeu caràcters alfabètics i numèrics per a la contrasenya. Els usuaris respondran dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels Serveis per qualsevol tercer que empre a aquest efecte la seua contrasenya i nom d’usuari per culpa d’una utilització no diligent o de la seua pèrdua.

No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de Laulauenlaseuatinta o tercers.

Els usuaris no obstaculitzaran l’ús del servei Laulauenlaseuatinta per part d’altres usuaris ni l’ús de serveis similars per part d’una altra entitat.

Els usuaris hauran d’abstenir-se de realitzar qualsevol acte contrari a les normes que regulen la protecció de dades de caràcter personal, el mercat i els consumidors, la Propietat Intel·lectual, les normes de caràcter fiscal, i l’honor, la intimitat i la imatge i bon nom de persones o entitats. Els usuaris tenen prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de Laulauenlaseuatinta o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció i qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contenir els continguts.

Laulauenlaseuatinta podrà, segons el seu propi criteri, donar per acabat el servei Laulauenlaseuatinta de forma immediata, si la conducta dels usuaris no és conforme amb els termes i condicions exposats en aquest document.

Laulauenlaseuatinta podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, si escau, s’incloguen mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que puguen ser conegudes pels usuaris.

4. Propietat intel·lectual i industrial

1. L’estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements [gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció] estan protegits per drets de propietat intel·lectual de titularitat de Laulauenlaseuatinta.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats a través d’una autorització expressa de Laulauenlaseuatinta i, en tot cas, caldrà fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Laulauenlaseuatinta.

2. No es permet la utilització dels signes distintius [marques, noms comercials], excepte sota autorització expressa dels legítims titulars.

5. Exoneració de responsabilitat

Laulauenlaseuatinta no serà responsable:

Amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del lloc web titularitat de Laulauenlaseuatinta, les usuàries i usuaris hauran de realitzar-ne un ús adequat, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que Laulauenlaseuatinta puga tenir cap responsabilitat per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques, Laulauenlaseuatinta no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol prestació.

Respecte de l’accés de tercers al seu sistema, Laulauenlaseuatinta adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les citades dades.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts, el contingut de les quals Laulauenlaseuatinta no pot controlar. La seua inclusió respon a finalitats informatives i no implica l’acceptació o garantia per part de Laulauenlaseuatinta dels continguts d’aquestes pàgines web. Per açò, Laulauenlaseuatinta rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que pogueren causar-se per qualsevol motiu en el vostre sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.

Laulauenlaseuatinta, en la mesura que ho permeta la legislació aplicable, no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat del funcionament d’aquesta pàgina web ni del seu contingut per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades causades pel servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derive de causes que escapen al seu control, per la qual cosa s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, per aquests.

Laulauenlaseuatinta no es fa responsable dels errors o danys, directes o indirectes, que puguen causar-se al sistema informàtic de les usuàries i usuaris o als fitxers o documents que hi estan emmagatzemats, que siguen causats o es deriven de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica nociva en l’ordinador que siga utilitzat per a la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seua connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques les versions de les quals no estiguen actualitzades o no s’obtinga la corresponent llicència d’usuaris.

Laulauenlaseuatinta queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, a més, no garanteix l’exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguen propis, de tercers, o enllaçables a unes altres webs, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests.

Laulauenlaseuatinta queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part dels usuaris de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

6. Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre Laulauenlaseuatinta i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles, i les parts se sotmeteran per a qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord als Jutjats i Tribunals de residència dels usuaris (Espanya).

Si un tribunal competent considerara que alguna disposició o disposicions del present acord anara contra la llei, aquesta o aquestes disposicions serien redactades novament de forma tal que reflectiren al més fidelment possible les intencions de les parts, mentre les altres disposicions es mantindran vigents i aplicables.

En el cas que alguna de les clàusules del present Acord resultara invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable i les restants disposicions de l’Acord es mantindrien vigents i aplicables.